Akupunktur

Borreby Dyreklinik tilbyder akupunktur behandling.

I nogle sygdomstilfælde kan akupunktur gøre en forskel for patienten. Vi bruger især akupunktur som supplement til den almindelige anerkendte behandling, eller når der ikke længere findes nogle ordinære løsninger af problemet.

Ofte er det kroniske patienter der ved hjælp af akupunkturen, i nogle tilfælde, kan komme ned i dosis af  medicin eller helt stoppe med den. Akupunktur kan med fordel understøttes af fysioterapi, massage ved smerteproblemer, urtemedicin , foderændringer og kosttilskud afhængigt af sygdoms problemet.

Akupunktur kan også anvendes ved helt akutte problemer, ofte anvendes det da som supplement til den almindelige behandling.

Forskellige ejere har forskellige intentioner og forskellige holdninger når der tilvælges en alternativ behandling.  Vi er villige til at gøre forsøget så længe der ligger en fornuftig undersøgelse til grund for diagnosen, og dyret ikke lider overlast.

Typisk starter et akupunktur forløb med en grundig undersøgelse der tager højde for den traditionelle kinesiske måde at anskue kroppen og dens reaktioner på.  Derefter påbegyndes behandlinger med nåle, typisk 1 gang om ugen eller hyppigere, afhængigt af problemet. Derudover planlægges et forløb i forhold til den enkelte patient og ejers behov og ønsker.

Langt de fleste patienter, også katte, tolererer nålene rigtigt godt, og mange finder endda stort velbehag ved behandlingerne.