Maria Meulengracht

1992: Født i Odense.

Efteråret 2007: I erhvervspraktik hos Borreby Dyreklinik. – I forlængelse her af ansat som rengøringshjælp i klinikken.

Sommeren 2012: Dimitterede fra Vestfyns gymnasium.

Juni 2013: Færdiggjort Grundforløb Landbrugsuddannelsen Dyrepasser ved Kold College i Odense.

Sommer-vinter 2015: ½års vikariat i Borreby Dyreklinik.

December 2018: Ansat fuldtid i Borreby Dyreklinik.

Maria startede som erhvervspraktikant i efteråret 2007, og blev straks herefter ansat som rengøringshjælp. Hun har stort set arbejdet her lige siden, kun afbrudt af enkelte pauser igennem tidens løb.
Nu er Maria igen tilbage i klinikken denne gang som den uundværlige altmulig kvinde med det store overblik. Hun sørge for bestilling af varer, foder og alt hvad vi ellers ikke kan finde.